top of page

คุณ นิดา หมอนวดอิสระ นวดเพื่อสุขภาพ

พิกัด พระราม3คุณ นิดา หมอนวดอิสระ นวดเพื่อสุขภาพ

พิกัด พระราม3 มีห้องนวดสปาส่วนตัวมีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมการนวดแผนไทย


นวดไทย ออยอโรม่าแนวสปา Relexร่างกาย

นวดเพื่อสุขภาพ นวดผ่อนคลาย นวดรีดเส้น/นวดหนักเบาได้

เริ่มนวด 10.00 - 22.00

ติดต่อทาง Line Id parinda311 Id nida424


โอนจอง 500  จองล่วงหน้า 2 ชม.

ส่งโลเคชั่นให้ภายหลังการโอนจอง

ขอเก็บเงินค่านวดครบเต็มจำนวนก่อนเริ่มงาน นะคะ

รับเฉพาะโอนจองเท่านั้น​ มีมัดจำจองคิวทุกกรณี

บริการทุกระดับประทับใจแล้วพบกันนะคะ


#หมอนวดอิสระ #นวดเพื่อสุขภาพ #นวดพระราม3


Massage online marketing by เฮียเก๊า

#รับทำงานโปรโมทโฆษณางานนวดลงสื่อออนไลน์

#โพสต์นี้คือโฆษณานวดเพื่อสุขภาพเท่านั้น

#ไม่ใช่โฆษณาการค้าบริการทางเพศทั้งทางตรงและทางอ้อมคุณ นิดา หมอนวดอิสระ นวดเพื่อสุขภาพ
bottom of page