top of page

คุณ พิมพ์ หมอนวดอิสระ นวดเพื่อสุขภาพ

พิกัด เสรีไทย

คุณ พิมพ์ หมอนวดอิสระ นวดเพื่อสุขภาพ

พิกัด เสรีไทย


มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมการนวดแผนไทย 150 ช.ม.


นวดไทย ออยอโรม่าแนวสปา Relexร่างกาย

มีห้องนวดสปาส่วนตัว ที่จอดรถสะดวกปลอดภัย


เริ่มให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ 09.00 - 24.00 น.

ติดต่อทาง Line Id 0622657238


โอนจอง 500 จองล่วงหน้า 2 ชม.

ขอเก็บเงินค่านวดครบเต็มจำนวนก่อนเริ่มงาน นะคะ

รับเฉพาะโอนจองเท่านั้น​

บริการทุกระดับประทับใจแล้วพบกันนะคะ

ขอบคุณที่มาใช้บริการ ค่ะ


#หมอนวดอิสระ #นวดเพื่อสุขภาพ #นวดรามคำแหง

#นวดสวนสยาม #นวดเสรีไทย #นวดรามอินทรา


#รับทำงานโปรโมทโฆษณางานลงสื่อออนไลน์

#โพสต์นี้คือโฆษณานวดเพื่อสุขภาพเท่านั้น

#ไม่ใช่โฆษณาการค้าบริการทางเพศทั้งทางตรงและทางอ้อม


คุณ พิมพ์ หมอนวดอิสระ นวดเพื่อสุขภาพ
bottom of page